طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

اجراي بتن درجا به ويژه در پروژه هاي راهسازي و مسيرهاي لوله گذاري همواره مشكلات زيادي را براي پيمانكاران به وجود مي آورد. اين شركت تلاش نموده است با ساخت پل هاي بتني پيش ساخته براي مسيرهاي راهسازي و حوضچه هاي آماده براي مسيرهاي لوله گذاري اين مشكل را حل نمايد.
موارد استفاده:
- کاربرد پروژه راهسازی به عنوان پل آب رو و یا پلهای ماشین رو
- کاربرد در مسیرهای شهری به عنوان پل های زیرگذر شهری
- کاربرد در مسیرانتقال لوله های آب، گاز، مخابرات و برق به عنوان حوضچه های نقویت فشار
- کاربرد در مسیرانتقال لوله های آب، گاز، مخابرات و برق به اتقاک های کنترل زیرزمینی

ابعاد باکس بتنی
باکس های بتنی آب رو با ابعاد (1×5/1×1) ، (1×5/1×2)‌، (1×5/1×3) ،(75/0×5/1×4)
باکس های بتنی نفررو و ماشین رو (1×20/2×2) ، (1×2×3 ) ، (1×3×3 ) ، (75/0×4×4)
ضمنا این شرکت قادر است طبق نظر و خواست مشتریان این باکس ها را به صورت منهول دار و یا به صورت U شکل طراحی و تولید نماید.