طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

توليد شن و ماسه طبيعي و شكسته از ديگر فعاليت هاي شركت تعاوني موحدين آسفالت يزد مي باشد كه اين امر توسط چهار واحد مجزا به شرح ذيل صورت مي پذيرد
واحد ماسه شور
توليد ماسه شسته مطابق با استاندارد و دانه بندي آزمايشگاهي با استفاده از سه دستگاه حلزوني مجزا در اين واحد انجام مي پذيرد.
واحد يك سنگ شكن
در اين واحد با استفاده از دستگاه هاي مدرن و شكستن و تفكيك مصالح انفجاري به توليد نخودي، بادامي و ماسه شكسته براي استفاده در توليد آسفالت پرداخته مي شود.
واحد دو سنگ شكن
اين واحد توليد كننده انواع مصالح شكسته شامل بيس، نخودي و بادامي شكسته و ماسه براي مصارف بتن و زيرسازي بستر آسفالت مي باشد
واحد ماسه ساز
فعاليت اين واحد تفكيك كردن مصالح رودخانه اي و تبديل نمودن آن به نخودي، بادامي طبيعي و ماسه خاكي جهت مصارف خاص بعضي از مشتريان مي باشد.