طراحی سایت
سه شنبه 29 خرداد 1397.
امروز :

 
1- پروژه زیرسازی مزرعه  عباس آباد مهریز
کارفرما: جناب آقای شرکاء
شروع پروژه: مهرماه 1396
 
 
 
2- پروژه آسفالت روستای گرد کوه مهریز
کارفرما: شرکت تعاونی دهیاری مهریز
شروع پروژه: دی ماه1396
 
 
 

 3- آسفالت محوطه پلیس راه مهریز

کارفرما: اداره راهدری و حمل نقل جاده ای استان یزد

شروع پروژه: بهمن ماه 1396