طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

شركت تعاوني موحدين اسفالت يزد با پشتكار و همكاري پرسنل زحمت كش خود موفق به كسب عناوين و افتخارات ذيل گرديده است:

دارنده رتبه 3 در رشته راه و ترابري

دارنده رتبه 5 در رشته ساختمان

دارنده رتبه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات

كسب  پروانه كاربرد علامت استادارد ايران براي توليد سنگدانه هاي مورد استفاده در بتن

كسب گواهينامه مديريت كيفيت  ISO9001:2008 براي توليد آسفالت، شن و ماسه و قطعات بتني پيش ساخته و امور پيمانكاري راه و ساختمان و مهندسي عمران

كسب گواهينامه  سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001:2004 براي فعاليتهاي پيمانكاري، راهسازي، ساختمان و مهندسي عمران

كسب گواهينامه  سيستم مديريت ايمني و بهداشت BS OHSAS 18001:2007 براي فعاليتهاي پيمانكاري، راهسازي، ساختمان و مهندسي عمران

•كسب عنوان پيمانكار برتر در سطح شهرستان يزد از سوي  جشنواره شهيد رجايي در سال 1389