طراحی سایت
سه شنبه 9 آذر 1400.
امروز :

 

 

 

 

 معرفی فعالیت های شرکت
- فعالیت های عمرانی
• اجرای پروژه های راهسازی شامل زیرسازی ، پل سازی و جدول گذاری
• اجرای آسفالت شامل مرمت و روکش آسفالت
• اجرای بتن آماده با استفاده از ماشین آلات مکانیزه
• اجرای پروژه های ساختمانی شامل ساخت و تکمیل
• اجرای پروژه های زیربنایی و تاسیسات
- فعالیت های تولیدی
• تولید انواع آسفالت گرم
• تولید بتن آماده
• تولید انواع قطعات بتنی پیش ساخته مختص پروژه های راهسازی و ساختمان
• تولید سنگ جدول در ابعاد مختلف با دستگاه تمام اتوماتیک
• تولید ماسه شسته
• تولید انواع مصالح دانه بندی شده استاندارد با مصالح کوهی انفجاری